ארכיון ליום

תעודות AulaGEO

תעודה - מומחה מבנים של BIM

קורס זה מיועד למשתמשים המתעניינים בתחום העיצוב המבני, המעוניינים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. כמו כן לאלה המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים חלקית בתוכנה ורוצים ללמוד לתאם את התכנון המבני במעגליו השונים של תכנון, ניתוח וסידור של ...

דיפלומה - מומחה למחזור חיי מוצר

קורס זה מיועד למשתמשים המתעניינים בתחום העיצוב המכני, המעוניינים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. כמו כן לאלה המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים חלקית בתוכנה ורוצים ללמוד לתאם עיצוב פרמטרי במעגליו השונים של דוגמנות, ניתוח וסימולציה של ...

תעודה - מומחה לתפעול BIM

קורס זה מכוון למשתמשים המתעניינים בתחום תכנון הבנייה, שרוצים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. כמו כן לאלה המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים חלקית בתוכנה ורוצים ללמוד לתאם את העיצוב עם התקציב בשונה ...

דיפלומה - מומחה לעבודות אזרחיות

קורס זה מיועד למשתמשים המתעניינים בתחום העבודות האזרחיות, שרוצים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. כמו כן, לאלו המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים בחלקם בתוכנה ורוצים ללמוד לתאם את עיצוב העבודות האזרחיות במחזורי הרכישה, העיצוב השונים ...

דיפלומה - מומחה לעבודות קרקע

קורס זה מיועד למשתמשים המתעניינים בתחום החישה מרחוק, המעוניינים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. כמו כן, לאלה המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים חלקית בתוכנה ורוצים ללמוד לתאם מידע טריטוריאלי עם מחזורים אחרים של רכישה, ניתוח וסילוק של ...

דיפלומה - מומחה גיאו-מרחבי

קורס זה מיועד למשתמשים המתעניינים בתחום מערכות מידע גיאוגרפיות, שרוצים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. כמו כן, לאלה המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים חלקית בתוכנה ורוצים ללמוד לשלב מידע גיאו-מרחבי במחזורי הרכישה, הניתוח וה ...

דיפלומה - מומחה לדוגמנות תלת מימד

קורס זה מכוון למשתמשים המתעניינים בתחום הדוגמנות בתלת מימד, שרוצים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. גם לאלה המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים חלקית בתוכנה ורוצים ללמוד לתאם את העיצוב התלת מימדי במעגלי הרכישה, הדוגמנות וסידור הנתונים השונים שלו ...

תעודה - מומחה חבר הפרלמנט של BIM

קורס זה מכוון למשתמשים המתעניינים בתחום העיצוב האלקטרומכני, המעוניינים ללמוד את הכלים והשיטות בצורה מקיפה. כמו כן לאלה המעוניינים להשלים את הידע שלהם מכיוון שהם שולטים חלקית בתוכנה ורוצים ללמוד לתאם את התכנון המבני במעגליו השונים של תכנון, ניתוח וסידור של ...