ארכיון ליום

ArcGIS Pro

המרת נתוני CAD ל- GIS עם ArcGIS Pro

המרת נתונים בנויים עם GIS בפורמט תכנית CAD הוא שגרים נפוצה מאוד, במיוחד בגלל דיסציפלינות הנדסיות כגון טופוגרפיה, מדידות או בנייה עדיין להשתמש בקבצים בנויים בעיצוב מחשב תוכניות (CAD), עם היגיון של הבנייה לא מכוונות אובייקט אבל קווים מקווקווים, פוליגונים, קבוצות ...