ארכיון ליום

ArcGIS Pro

המרת נתוני CAD ל- GIS עם ArcGIS Pro

המרת נתונים שנבנו בתכנית CAD לפורמט GIS היא שגרה נפוצה מאוד, במיוחד מכיוון שדיסציפלינות הנדסיות כמו מדידה, קדסטר או בנייה עדיין משתמשות בקבצים הבנויים בתוכניות CAD בעזרת מחשב, עם לוגיקה קונסטרוקטיבית. לאובייקטים אך לקווים, מצולעים, קיבוצים ו ...