ארכיון ליום

בלוקצ'ין

Blockchain ו Bitcoin להחיל את מינהל מקרקעי

בקונגרס טכנולוגי המידע פנה אלי עורך כתב העת ששאל אותי על יישום טכנולוגיה מסוג זה בתחום רישום נכסים, קדסטר ומינהל נכסים בכלל. השיחה הייתה יותר מעניינת, אם כי קצת הופתעתי שהוא שאל אותי, בהתחשב ...